Hlavní stránka>Informační technologie>Bezpečnost, zálohování

Bezpečnost, zálohování dat

Jedná se o velmi širokou oblast, se kterou Vám můžeme rovněž pomoci. Mezi významné hrozby dnešní doby patří Ransomware (škodlivý kód šifrující data a vyžadující výkupné za jejich dešifrování). Kromě legálního systému, který je pravidelně aktualizován se správně nastaveným bezpečnostním software je nutné pravidelně zálohovat.

Mnoho uživatelů nemá přehled, zda zálohují úspěšně a záloha obsahuje veškerá data. Pouze záloha, uživatele neobtěžující a neviditelná, představuje 100% ochranu proti hrozbám a chybám HW. Kompletně řešíme zálohování, obnovu a archivaci dat. Zálohovat je možné na servery celosvětově a eliminovat např. zničení záloh při uskladnění na jednom místě. Smazaná data nejsou ztracená, čím dříve nás kontaktujete, tím větší je pravděpodobnost jejich obnovy.

Zejména na přenosných zařízeních doporučujeme šifrování dat. Notebooky lze snadno odcizit. Pokud budou data správně zašifrovaná, tak nemusíte mít obavu, že se dostanou do nepovolaných rukou. Doporučujeme rovněž šifrovat přenosné zařízení jako jsou externí disky, USB Flash.

Dalším typickým problémem jsou nezabezpečené bezdrátové sítě a chybné, nebo výchozí konfigurace včetně hesel. Zkontrolujeme, že v počítačové síti jsou pouze vaše zařízení. Zabezpečíme přístup do sítě, pouze pro schválená zařízení. Provedeme bezpečnostní test vůči všem aktivním prvkům. Výsledky porovnáme s databází zranitelností a aktualizujeme firmware, případně doporučíme výměnu. Veřejnou síť oddělíme od privátní, včetně omezení rychlosti přístupu na internet.

Velmi častý problém představuje běžný uživatel, pracující pod právy administrátora. Škodlivý kód, který vnikne do tohoto systému má neomezené možnosti přístupu ke klíčovým částem operačního systému a nastavení. Pro běžnou práci (prohlížení internetu, textový editor, účetnictví, editace fotek) nejsou potřeba administrátorská práva! Doporučíme správné nastavení přístupů.

APENEX s.r.o.  Váš spolehlivý partner pro prodej a servis komunikačních systémů a informačních technologií


Kontaktní informace >   Naše certifikáty >   Apenex reference >

© APENEX s.r.o. 2014 - 2017, tvorba webu: UNIPEX CZ