HiPath Cordless IP

Vlastnosti

Rádiové pokrytí

potřebné v budově nebo podnikovém areálu je dosahováno pomocí několika rádiových buněk. Synchronizované buňky základnových stanic nainstalovaných v podniku se překrývají, takže v celé oblasti pokrytí bezšňůrového systému lze bez problému volat a pohybovat se (funkce roaming a handover).

Díky řešení HiPath cordless IP

se nyní stává zavedený standard DECT dostupným také v infrastrukturách Voice over IP. Pro připojení k HiPath OpenOffice ME se používá SIP (Session Initiation Protocol). Takto mohou rádiové buňky DECT optimálně doplňovat systémy Voice over IP, které pracují se SIP a představují základ pro komunikační řešení.

Základnové stanice IP ve standardu DECT

Základnové stanice vytvářejí síť z radiových buněk a komunikují s přenosnými částmi. Vícebuňková technologie umožňuje uživateli pohybovat se při hovoru se svým přenosným telefonem mezi rádiovými buňkami. Software základnové stanice obsahuje úplné DECT a IP funkce. Software nemusí být konfigurován a spravován lokálně na každé základnové stanici, nýbrž ho lze pohodlně provozovat centrálně prostřednictvím serverového software HiPath cordless IP.

Vlastnosti rozhraní SIP

 • Odchozí/příchozí volání
 • Zobrazení telefonního čísla(CLIP)
 • Přidržení
 • Zpětný dotaz
 • Střídání mezi hovory
 • Přesměrování při obsazení, přesměrování při nepřijetí volání
 • Předání bez zpětného dotazu/se zpětným dotazem
 • Konference tří účastníků
 • Vypnutí vyzvánění při příchozím volání
 • Odmítnutí volání
 • Zobrazení data a času na displeji v klidovém stavu
 • Rozlišování interních/externích volání
 • Seznam ztracených volání vč. signalizace čekající zprávy (MWI)
 • Seznam přijatých volání
 • Tónová volba DTMF
 • Integrace Gigaset professional do skupin MULAP
 • Skupinové vyzvánění

Soubory ke stažení

Katalogové listy

APENEX s.r.o.  Váš spolehlivý partner pro prodej a servis komunikačních systémů a informačních technologií


Kontaktní informace >   Naše certifikáty >   Apenex reference >

© APENEX s.r.o. 2014 - 2017, tvorba webu: UNIPEX CZ