Slovník odborných termínů

Nemáte jasno v nějakém odborném názvu nebo zkratce? 

Nahlédněte do našeho slovíku zkratek a termínů, na které můžete narazit v telekomunikacích!

ADPCM Adaptive Differential Pulse Code Modulation - metoda kódování hlasu například pro využití ve VoIP sítích
AF Assured forwarding – třída pro nastavení kvality služby QoS v datových/VoIP sítích
AP Access Pointy - přístupové body k centrálnímu systému HiPath4000/OpenScape4000. Slouží pro vzdálené lokality připojené přes IP síť k řídící PBX
ARQ/ACF/ARJ  Admission Request/Confirm/Reject – GK signalizační zprávy pro komunikaci VoIP protokolem h.323 
AutoAttendant Automatická spojovatelka. Slouží pro automatický příjem hovoru a jeho odbavení na základě individuálních ohlášení (pro prodej volte 1 nebo pro servis 2…). Vlastnosti lze dále přizpůsobit na základě času, dnu v týdnu, svátku. Automatickou spojovatelku lze instalovat na server jako sw aplikaci, či dodat v hardwarovém provedení. 
BLF-Win Rozšířený tlačítkový modul pro softwarové pracoviště spojovatelky. Umožňuje rychlé vyhledávání kontaktu a přehledné zobrazení stavu pobočky (volno, obsazeno apod.) 
Call Director volitelné příslušenství kontaktního centra OpenScape Contact Center Enterprise, které umožňuje integrované IVR, hlasovou nápovědu při volání, evidenci číslic zadávaných volajícím, či přehrávání „čísel do hlasu” ve více formátech. 
Callback  volitelné příslušenství kontaktního centra OpenScape Contact Center Enterprise, které umožňuje zpětné volání na základ požadavku od zákazníka. Lze integrovat do Internetových stránek poskytovatele této služby. 
CallMe! Služba telefonní ústředny, která umožní volat z jakéhokoli telefonu a místa (např. zaměstnanec může vyřizovat služební hovor z domova). Při použití této služby se šetří náklady na telefonní poplatky.
CAP Common Application Platform je softwarové řešení pro připojení aplikací třetích stran ke komunikačním systémů HiPath a OpenScape. Poskytuje pro tyto aplikace řadu otevřených protokolů. 
CB-WFQ  Class-Baed Weighted Fair Queing - frontový mechanismus pro upřednostnění konkrétního provozu, například VoIP 
CELP Code Excited Prediction - metoda kódování hlasu například pro využití ve VoIP sítích 
Cordless Enterprise Systém bezdrátové telefonie na báze standardu DECT pro ústředny typu HiPath4000/OpenScape4000. Systém vyniká velmi vysokou ochranou proti odposlechu a zneužití, nabízí pokrytí velkých areálů s vysokou hustotou uživatelů. 
Cornet IP Siemens proprietární protokol. Díky tomuto protokolu ale uživatelé IP telefonů dostávají přístup k plnému souboru služeb systému HiPath 4000 nazývaných též HiPath ComScendo. 
CRM Customer Relationship Management - řízení vztahů se zákazníky 
CRM Ready volitelné příslušenství kontaktního centra OpenScape Contact Center Enterprise.Prostřednictví tohoto modulu lze integrovat kontaktní centrum s aplikacemi CRM, SAP či Microsoft Dynamics CRM. 
cRTP Compressed Real-time Transport Protocol - komprimovaný přenos protokolem RTP v hlasových sítích VoIP. Používá se z důvodu úspory datového pásma 
CS-ACELP Conjugate Structure Algebraic Linear Code Prediction - metoda kódování hlasu například pro využití ve VoIP sítích 
CTI  Computer Telephony Integration - integrace telefonu a PC, telefon je obsluhován prostřednictvím klienta v počítači 
DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunications  - Systém bezdrátového digitálního přenosu hlasu, používá se v privátních sítích jako rozšíření PBX a připojení bezdrátových teleofnů 
DLS Deployment Service slouží k automatizované registraci, konfiguraci a správě IP telefonů a přiřazení přednastavených profilů. K usnadnění správy velkého množství IP telefonů. 
DMC Direct Media Connection - přímé spojení mezi koncovými body, standardně například mezi IP telefony, VoIP hlasové rámce netečou přes bránu ale přímo mezi IP telefony 
DNS Domain Name Systém - překlad jmen a IP adres 
DoS  Denial of Service attack - útok na službu, zablokování služby zahlcením 
DPCM Differential Pulse Code Modulation - metoda kódování hlasu například pro využití ve VoIP sítích 
DRC  Direct Routed Call - metoda signalizace Gatekeeper v hlasových VoIP sítích s protokolem h.323 
DSCP Differentiated Services Code Point - klasifikační pole v IP hlavičce pro stanovení preference datového rámce 
DS-Win  Telefonní seznam pro softwarové pracoviště spojovatelky AC-Win. DS-win nabízí integraci do MS Outlook či Lotus Notes. 
DTB HiPath Display Telephone Book - telefonní seznam HiPath DTB umožňuje uživatelům systému HiPath 4000 vyhledávat záznamy v centrálním nebo v osobním telefonním seznamu 
E.164 Doporučení ITU-T - mezinárodní číslovací plán v telekomunikačních sítích 
EF Expedited forwarding - třída pro klasifikaci IP paketů pro stanovení preference datového rámce 
ENUM E164 NUmbering Mapping - mapování IP adresy a telefonního čísla v Internetu 
ETSI European Telecommunications Standards Institute - Evropský institut pro standardizaci v telekomunikacích 
FIFO Weighted Fair Queuing - metoda odbavování IP paketů na směrovači 
GRC  Gatekeeper routed call - metoda signalizace Gatekepper v hlasových VoIP sítích s protokolem h.323 
GW Gateway - obecné označení pro bránu, například hlasová VoIP brána pro převod mezi VoIP sítí a ISDN 
H.323 Doporučení ITU-T - signalizační protokol pro hlasové sítě VoIP, dříve masivně používaný, dnes je postupně vytlačovaný protokolem SIP 
HFA HiPath Feature Access - proprietální signalizační protokol pro hlasové sítě VoIP firmy UNIFY/Siemens 
HiPath 3000 Moderní telefonní systém (PBX) pro střední a větší společnosti s kapacitou až 500 vnitřních linek s podporou všech tradičních služeb PBX včetně VoIP telefonie. Více o HiPath3000.
IPDA Internet Protocol Distributed Architecture - distribuovaná architektura v IP síti, slouží pro vzdálené lokality připojené přes IP síť k řídící HiPath4000 (host) 
LCR Least-Cost Routing - směrování hovoru nejlevnější cestou, například přes GSM bránu 
LDAP Lightweight Directory Access Protocol - protokol pro přístup na adresářové služby, například pro vyhledávání kontaktů přímo z telefonu  
LD-CELP  Low Delay Code Excited Linear Prediction - metoda kódování hlasuvyužívaná pro přenos hlasu ve VoIP sítích  
LEGK Large Enterprise Gatekeeper - centrální Gatekeeper pro systémy HiPath4000  
MGCP Media Gateway Control Protocol - signalizační protokol pro hlasové VoIP sítě  
MOS Mean Opinion Score - metoda hodnocení kvality hlasu ve VoIP sítích  
MPLS Multiprotocol Label Switching - protokol v IP sítích  
MSD Master Slave Determination - vyjednávání parametrů VoIP spojení při jeho sestavování 
OLC Open Logical Chanel - otevření kanálu pro hlasové spojení ve VoIP sítích 
OSCCE OpenScape Contact Center Enterprise je integrované multimediální kontaktní centrum od společnosti SIEMENS/UNIFY pro rozlehlá pracoviště. Ke kontaktnímu centru lze připojit až 1 500 aktivních agentů. 
PBX Private Branch exchange - privátní telekomunikační server, obvykle se takto označuje telefonní ústředna. 
PCM Pulse-Code Modulation - pulsně kódová modulace pro kódování hlasu 
PESQ Perceptual Evaluation of Speech Quality - metoda hodnocení kvality hlasu používaná ve VoIP sítích 
PoE Power over Ethernet - napájení koncového zařízení po datové síti, využívá se například pro napájení VoIP telefonů 
PQ Priority Queuing - metoda odbavování IP paketů na směrovači 
PSTN Public Switched Telephone Network - veřejná telefonní síť 
QoS Quality of service - kvalita služby v paketové síti 
RTCP XR Control protokol Extended Report - kontrolní protokol s rozšířeným reportem pro základní měření parametrů datového přenosu 
RTP Real-time Transport Protocol - protokol pro přenos hlasu (v reálném čase) 
SDP Session Description Protocol - protokol ve VoIP sítích 
SIP Session Initiation Protocol - signalizační protokol ve VoIP sítích 
SRTP Secure Real-time Transport Protocol - zabezpečený protokol pro přenos hlasu 
STUN Simple Traversal of User Datagram Protocol through Network Address Translators - protokol pro IP komunikaci přes NAT (překlad adres) 
TCS  Terminal Capability Set - vyjednávání parametrů VoIP spojení, součást H.323 signalizace 
TDM Time-Division Multiplexing - přepínání analogového nebo digitální spojení, též se používá pro označení klasické digitální technologie 
TOS Type of Service - označení IP paketů v rámci QoS mechanismů respektive nastavení priority datových paketů 
UA User Agents - prvek v síti s protokolem SIP 
UAC User Agent Client - prvek v síti s protokolem SIP 
UAS User Agent Server - prvek v síti s protokolem SIP 
UDP User Datagram Protocol - protokol v IP síti, využívá se pro přenos hlasu (RTP) ve VoIP sítích 
URI Uniform Resource Identifier - jednoznačný identifikátor SIP entity 
VoIP Voice over Internet Protocol - přenos hlasu prostřednictvím Internet protokolu, taktéž obecné označení pro technologii přenosu hlasu

   

APENEX s.r.o.  Váš spolehlivý partner pro prodej a servis komunikačních systémů a informačních technologií


Kontaktní informace >   Naše certifikáty >   Apenex reference >

© APENEX s.r.o. 2014 - 2017, tvorba webu: UNIPEX CZ