J&T Banka

J&T Banka dříve využívala pro hlasovou komunikaci 2 zasíťované telefonní ústředny HiPath 3800 které již kapacitně nevyhovovaly potřebám J&T Banky. Tyto dvě ústředny byly nahrazeny IP komunikačním systémem OpenScape Voice. Pro zaručení maximální spolehlivosti je nový hlasový systém nainstalován na dvou redundantních uzlech OpenScape Voice V7 který je doplněný serverem kontaktního centra OpenScape Contact Center Enterprise a serverem pro sjednocenou komunikaci OpenScape UC.

Řešení OpenScape je nainstalováno jako dvojice uzlů zapojených do L2 clusteru. To umožňuje vytvořit rozsáhlé řešení podnikové hlasové sítě s vlastnostmi a funkcemi blížícími se požadavkům na hlasové řešení SIP operátora. V této variantě rozmístění uzlů je OpenScape Voice rozšiřitelné od malého počtu uživatelů (100) až po desítky tisíc uživatelů. Signalizačním protokolem OpenScape Voice je SIP standard. Běh aplikace včetně databáze je plně zdvojený. Toto řešení je určeno nejen pro centralizované nasazení v rámci distribuované společnosti, ale také pro nasazení v jedné lokalitě.

OpenScape Voice primárně řídí a kontroluje sestavování spojení. Vlastní hlasový provoz probíhá přes prostředí LAN/WAN přímo mezi koncovými zařízeními. Řídící/signalizační a fakturovací provoz probíhá přes síťové rozhraní prostřednictvím zákaznické sítě, která by měla být sestavena na redundantních, propojených L2/L3 prvcích umožňujících redundantní síťování na podporu této vysoce dostupné strategie. Komunikační systém OpenScape Voice je instalován do virtuálního prostředí VMware VSphere 5 v datovém centru.

Aplikace OpenScape UC poskytuje možnosti pro efektivní organizování komunikace ve firmě a tím pro zlepšení vedení komunikace. Obsluha více komunikačních zařízení, zpřístupněné kontakty, důmyslná obsluha volání a spojení s několika dalšími komunikačními funkcemi, jako je například webová spolupráce nebo Instant Messaging, pomáhají zvládat komunikační potřeby.

OpenScape Contact Center je integrované vícekanálové řešení kontaktního centra pro směrování, sledování a zpracovávání kontaktů. Řešení má úplnou paletu funkcí a pokročilé směrování podle dovedností pro střední až rozsáhlé kontaktní centrum až s 1 500 aktivními agenty na jednom pracovišti. Lze je snadno zavádět, konfigurovat, používat a rozšiřovat podle měnících se požadavků.

Nahrávání hovorů je řešeno prostřednictvím aplikace REDAT.

Dodané technologie

  • OpenScape Voice
  • OpenScape UC Application
  • OpenScape Contact Center
  • Gateway Mediatrix
  • VoIP telefony OpenStage
  • Nahrávací systém REDAT