Krajský úřad Jihočeského kraje

Krajská agenda je každým rokem rozsáhlejší. Krajský úřad Jihočeského kraje proto poptával řešení, které dokáže reagovat na změny a růst spolu s odpovědností samosprávy. Požadavku na rozsáhlý komunikační systém pro dvě oddělené lokality v Českých Budějovicích nejlépe vyhovuje systém Siemens HiPath4000.

Řešení splňuje požadavky na tzv. „redundantní architekturu“, tedy zastupitelnost ústředen. Pokud dojde k poruše na jedné lokalitě, může úřad automaticky směrovat hovory přes lokalitu druhou. Další výhodou je jednoduché přestěhování pracovníka z jedné budovy do druhé, aniž by musel měnit číslo na vizitce.

Z důvodu úspory nákladů byly ústředny osazeny GSM bránami, které lze navzájem sdílet.

Pracoviště spojovatelky funguje na bázi protokolu VoIP a je tedy zcela nezávislé na umístění. Spojovatelky si tak mohou libovolně definovat, na kterém pracovišti vyzvání příchozí hovory a vzájemně se zastupovat v rámci celého úřadu.

Součástí dodávky je i naše vlastní aplikace PROFIX CTI (Computer telephony integration) pro obsluhu volání z počítače či vybudování jednoduchého CallCentra pro směrování hovorů. Uživateli tato aplikace značně ušetří čas při vyhledávání kontaktů, protože využívá centrální telefonní seznam. Zmeškané hovory jsou zaznamenávány v žurnálu ztracených hovorů a pracovníci je jednoduše odbaví kliknutím myši.

Dodané technologie

  • Siemens HiPath4000
  • VoIP Gateway
  • VoIP telefony OpenStage
  • Digitální telefony OpenStage a Optipoint
  • GSM brány
  • PROFIX CTI
  • Hlasová pošta
  • AC-Win/DS-Win - pracoviště spojovatelky