Školení

Pro naše zákazníky a partnery pořádáme odborná školení podle nejnovějších trendů v oblasti telekomunikací a datových sítí.

HiPath 4000/OpenScape4000 AMO příkazy -Basic
Účastníci se seznámí se základní konfigurací HiPath 4000/OpenScape4000 pomocí příkazové řádky
HiPath 4000/OpenScape4000 AMO příkazy – Advance
Účastník se seznámí s pokročilou konfigurací HiPath 4000/OpenScape 4000 včetně významu a nastavení důležitých služeb s návazností na další aplikace a integraci do podnikových systémů.
HiPath 4000/OpenScape4000 AMO příkazy – LCR
Účastníci se seznámí s konfigurací směrování hovorů (LCR) do veřejné sítě.
HiPath 4000/OpenScape4000 AMO příkazy – LCR Advance
Účastníci se seznámí s konfigurací směrování hovorů (LCR), úpravou prezentace čísla, monitoringem .
OpenScape 4000 nové služby verze 10.0
Účastník se seznámí s novými, důležitými službami nejnovějších SW verzí systému HiPath 4000,
tak aby mohl systém maximálně využívat.

 
VoIP I. – základy VoIP, konfigurace IP telefonů
Účastník se seznámí se základy VoIP protokolu, se základní konfigurací IP telefonů na straně HiPath i na koncovém zařízení včetně požadavků na datovou síť.
VoIP II. – popis protokolů, troubleshooting
Účastník se podrobně seznámí s VoIP protokoly H323, SIP a HFA včetně praktických cvičení a
s analýzou problémů na VoIP síti.
VoIP III. – konfigurace IP trunking
Účastník se seznámí s konfigurací VoIP gateway pro připojení na SIP operátora a s propojením více systémů přes IP trunk.

OpenScape Business I– konfigurace prostřednictvím Manager C (pro zákazníky)
Účastník se seznámí se základními službami systému HiPath 3000/OpenScape Business a jejich konfigurací.
OpenScape Business II – konfigurace prostřednictvím Manager E (pro partnery)
Účastník se seznámí s pokročilou konfigurací systému HiPath 3000, Upgrade systému, s přídavnými aplikacemi.

PROFIX Manager
Seznámit administrátory systému HiPath4000 s funkcemi a konfigurací PROFIX manager.

Příprava na UNIFY certifikaci
Účastník se seznámí s požadavky zkoušky UNIFY UOCA a bude schopný zkoušku úspěšně složit.