GSM brány

2N® analogové GSM brány poskytují flexibilní propojení mezi analogovými sítěmi a sítěmi GSM s cílem značné úspory nákladů. Jsou kompatibilní s jakoukoli telefonní ústřednou, která má analogový port, nebo analogovým telefonem. Přenáší hlas, ale můžete je použít také jako záložní datové připojení, k posílání SMS nebo faxových zpráv. Využijete je také jako komunikační prostředek v odlehlých místech bez možnosti připojení k pevným sítím.

Analogové GSM brány

Řady GSM bran

  • 2N® EasyGate
  • 2N® EasyGate PRO
  • 2N® SmartGate
  • 2N® VoiceBlue Next

Vlastnosti

  • Příchozí/odchozí hovory
  • Odesílání/příjem SMS
  • BabyCall, možnost faxu a GPRS (všechny modely kromě VoiceBlue MAX)
  • Dálkový dohled (kromě modelu EasyGate)
  • LCR, CallBack (kromě modelů EasyGate a EasyGate PRO)