PROFIX MANAGER

CTI

Profix manager je moderním softwarovým nástrojem, který rozšiřuje služby telekomunikačního systému OpenScape 4000/HiPath 4000. Program umožňuje kromě základní funkce konfiguračního managementu řadu dalších služeb jako Fault management pro sledování provozních stavů systému, podporu CTI pro obsluhu volání z počítače či vybudování jednoduchého CallCentra pro směrování hovorů.

Profix Directory

Modul Directory zajišťuje zobrazení jména volajícího na displeji digitálních nebo IP telefonních přístrojů. Jméno je vyhledáno podle telefonního čísla volajícího v centrální databázi (PROFIX, CRM, ERP, OUTLOOK, LDAP) a na displeji telefonu zobrazeno modulem DIRECTORY.

Konfigurační management

Konfigurační management (CM) pokrývá všechny základní potřeby pro nastavování systému OpenScape 4000. CM podporuje i management nejmodernějších služeb systému, jako například definici IP přístrojů.

Mezi základní funkce CM patří:

    Konfigurace telefonů OptiPoint500 a OpenStage, konfigurace OptiPoint a OpenStage Adaptérů
    Konfigurace všech typů PIN systému OpenScape4000, Konfigurace přesměrování
    Konfigurace funkcí tlačítek a zkrácených voleb
    Konfigurace skupinových přípojek, skupin převzetí volání, šéf-sekretářských skupin, komunikačních skupin (COM)
    Konfigurace poboček typu ISDN S0 a ISDN S2, konfigurace ISDN sběrnice

Fault Reporting – PROFIX AFR MANAGER

Profix AFR Manager slouží pro odesílání provozních a chybových stavů ústředny Hicom/OpenScape pomocí elektronické pošty či prostřednictvím síťového management protokolu (SNMP Trapu) na dohledové centrum. Dohledovým centrem může být například management HP Open View, kterým se sleduje veškerá výpočetní a telekomunikační technika ve firmě.

Systém AFR tak monitoruje například:

  • Aktuální stav ústředny, periferních desek
  • Stav telefonů a VoIP technologií
  • Bezdrátový systém Cordless
  • ISDN linky do veřejné sítě
  • Stav napájecích zdrojů

Obsluha telefonu z PC (CTI)

Profix CTI Manager slouží jako telefonní rozhraní mezi PC a ústřednou a umožňuje tak používat z počítače většinu telefonních služeb, jako například volba čísla, příjem hovoru, předání, konference a podobně.

Služby CTI Client/Server

    Volba čísla, vyzvednutí a zavěšení hovoru
    Příjem hovoru, přepojení s přihlášením a bez přihlášení
    Konference, střídání hovorů, vyhledání jména v DB, zobrazení jména volajícího
    Seznam příchozích volání, centrální adresáře
    Mobilita – klient se může ke svému telefonu přihlásit z libovolného PC

Směrování hovorů (PROFIX CallCentrum – PCC)

PROFIX CallCentrum (PCC) je modul, který splní požadavky na základní směrování hovorů včetně tabulkového a grafického vyhodnocení provozu CallCentra.

Základní vlastnosti PCC:

  • Směrování příchozích hovorů na konkrétního operátora.
  • PCC může obsahovat více tzv. projektových čísel, přičemž každé toto projektové číslo podléhá vlastním pravidlům směrování
  • PCC kontroluje obsazenost operátorů a v případě že operátor hovoří, použije další volné číslo v projektu
  • U operátora se v případě příchozího hovoru zobrazí informační/editační okno, kde se zobrazí veškeré informace o zákazníkovi a všech uskutečněných hovorech
  • Veškeré hovory v rámci CallCentra lze zobrazit v tabulce, případně v grafu

Soubory ke stažení

Katalogové listy:

Návody:

Instalace: