Bezdrátový systém DECT

HiPath Cordless Enterprise
Integrované bezšňůrové řešení pro HiPath 4000

HiPath Cordless Enterprise je integrované řešení rádiového systému pro IP komunikační systémy HiPath 4000, které spojuje mobilní bezšňůrovou komunikaci s komfortními funkcemi. Flexibilní systémová architektura a digitální rádiový přenos ve standardu DECT zaručují mobilitu a dosažitelnost v budovách i rozsáhlých podnikových areálech. Modulární konfigurace systému s integrovanými moduly pro řízení základnových stanic připojených přes digitální rozhraní umožňuje návrh a instalaci rádiových systémů s optimálním pokrytím rádiovými buňkami i optimální komunikační kapacitou.

Díky své integraci do stávající koncepce správy a údržby IPkomunikačních systémů HiPath 4000 se HiPath Cordless Enterprise stává velmi komfortním produktem. Komfortní bezšňůrové telefony s interaktivním uživatelským prostředím a vynikající kvalitou hlasu jsou u uživatelů mobilních bezšňůrových telefonů velmi oblíbené, neboť umožňují větší dosažitelnost a flexibilnější komunikaci a tím zvyšují produktivitu na pracovišti.

 

Důležité přednosti:

Pro provozovatele

 • Vysoká ochrana investic pomocí
  – digitální rádiové komunikační technologie podle standardů DECT/GAP
  – modulární rozšiřitelnost systémové technologie.
 • Nižší náklady na investice, správu a údržbu z důvodu
  – centralizované správy a údržby systému
  – cenově výhodných koncových zařízení GAP z řady produktů Gigaset.

 • Pokrytí celé oblasti rádiovými buňkami.

 • Výkonné základnové stanice pro interní i externí použití až s 12 hovorovými kanály.

Pro uživatele:

 • „Roaming” v celé rádiové síti a „Handover” v rádiové oblasti pro každý systém HiPath 4000.
 • Dostupnost funkcí HiPath také pro mobilního uživatele.
 • Komfortní uživatelské rozhraní.
 • Vysoká kvalita hlasu.
 • Zabezpečení proti odposlechu díky digitální přenosové technologii. Systém rádiového přenosu.

 

Funkční vlastnosti:

Technika rádiového přenosu v systému HiPath Cordless Enterprise je založena na ETSI standardu DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications), celosvětovém standardu pro bezšňůrovou komunikaci. Výhody standardu DECT se zvýšily tím, že po normalizaci přenosových systémů následovala normalizace rádiových spojových funkcí pod názvem GAP (Generic Access Profile). Na základě GAP lze používat přenosné části v bezšňůrových systémech od různých výrobců.

Specifickým rozšířením rádiového rozhraní GAP podporuje HiPath Cordless Enterprise další funkce (jako např. zobrazení na displeji).
Každá rádiová buňka má 120 kanálů v kmitočtovém pásmu v rozmezí 20 MHz, což umožňuje realizovat rádiové sítě s vysokou hustotou uživatelů. Dynamický výběr kanálů přitom zajišťuje využití nejvhodnějšího rádiového kanálu, přičemž lze dosáhnout vysoké kvality hlasu bez náročného plánování kmitočtu.
Pokrytí požadovaného dosahu pomocí více rádiových buněk.
Jednotlivé základnové stanice mají dosah až 50 m v budovách a až 300 m ve volném prostranství.
Souvislé rádiové pokrytí se realizuje rozmístěním více rádiových buněk (základnových stanic) ve standardu DECT s jejich částečným překrytím. Částečné překrytí oblastí dosahu základnových stanic instalovaných ve firmě umožňuje předání právě probíhajícího hovoru bez přerušení od jedné základnové stanice ke druhé (handover) popř. zajištění automatické dostupnosti mobilních účastníků pro příchozí i odchozí volání v systému (roaming).
Tímto způsobem umožňuje HiPath Cordless Enterprise modulární konfiguraci rádiové sítě pro pokrytí firemních areálů včetně budov.

 

Uživatelské aspekty:


Digitální rádiový standard DECT zajišťuje uživateli vysokou kvalitu hlasu. Zvláštní ověřovací mechanismy ve standardu DECT zamezují přístupu neoprávněných mobilních uživatelů do podnikové sítě.
Pomocí funkce „Roaming” a „Handover” je mobilní účastník dosažitelný přímo pod svým vlastním telefonním číslem kdekoli v areálu firmy a může být např. zapojen do konference stejně jako uživatel klasického telefonu. S HiPath Cordless Enterprise se mobilní uživatel nemusí vracet na své pracoviště, aby vyřídil např. zpětná volání. Takto lze ještě rychleji učinit rozhodnutí, která nesnesou odklad. Jestliže se uživatel zdržuje na jiném místě v podniku, volání jsou k němu automaticky přesměrována za předpokladu, že zde byl také nainstalován HiPath Cordless Enterprise a systémy jsou vzájemně propojeny.

Při stěhování v areálu firmy není nutné nákladné pokládání kabelů. Mobilní uživatelé potřebují na svých pracovištích pouze síťovou přípojku pro nabíječ své bezšňůrové přenosné části HiPath.
Přenosná část HiPath Cordless Enterprise má interaktivní uživatelskou nápovědu řízenou systémem HiPath 4000, která umožňuje účastníkovi využívat funkce systému HiPath (jako např. zpětný dotaz, střídání hovorů, automatické zpětné volání) při pohybu v rámci firmy stejně jednoduše jako na klasickém telefonu na svém pracovišti. Jestliže se uživatel nachází mimo oblast pokrytí rádiovými buňkami, uloží se až pět příchozích volání s telefonním číslem pro pozdější zpětné volání.
HiPath Cordless Enterprise tím pomáhá zvyšovat produktivitu, snižovat náklady a zlepšovat celkový image společnosti.