Nahrávání hovorů

Záznamové zařízení pro záznam analogové, digitální a IP telefonní sítě a také PC obrazovek a datové komunikace.

Klíčové vlastnosti:

 • Spolehlivý a stabilní záznam hlasu, screenů a datové komunikace
 • Plně automatický
 • Bezobslužný provoz v nepřetržitém režimu 365/7/24
 • Různé úrovně přístupových práv obsluhy
 • Modulární a škálovatelný - umožňuje současný záznam různých typů rozhraní s odlišnými konfiguracemi
 • Bezpečné uložení dat bez možnosti modifikace nebo zneužití
 • Umožňuje třídění, vyhledávání, filtraci, stahování a přehrávání
 • Možnost vzdálené konfigurace pomocí terminálové aplikace Phindows, eXperience
 • Administrativní funkce přístupné z klávesnice systému, ze vzdáleného terminálu nebo po LAN

Podporovaná rozhraní pro záznam Analogové rozhraní:

 • Analogové telefonní linky, GSM brány s analogovým rozhraním, audio výstupy radiostanic, mikrofonů, VCS analogové výstupy a různé zdroje analogových audiosignálů.

Digitální rozhraní:

 • Proprietární rozhraní Up0 - digitální telefony renomovaných výrobců pobočkových ústředen a základnové stanice DECT
 • Rozhraní Euro ISDN S0; ISDN telefony,
 • GSM brány s rozhraním ISDN
 • Rozhraní G.703/G.704 2Mbit/s
 • Trunky E1 mezi pobočkovými PBX a PSTN (ISDN30, ISDN PRI)
 • Záznam GSM-R na rozhraní mezi MSC a BSC
 • Tradingové systémy s E1 rozhraním, VCS s E1 rozhraním

Rozhraní IP telefonů a TCP/IP:

 • Záznam je realizován využitím standardního Ethernet rozhraní (10 Mbit, 100 Mbit, 1 Gbit)
 • Záznam IP telefonů, VCS/GRS systému (aktivně/pasivně)
 • Záznam screenů (intruzivní/neintruzivní metodou)
 • Záznam radarových, dohledových dat (Asterix, Redil, apod.) a letových dat (multicast/unicast)
 • Záznam Data-linku a HID
 • Záznam doplňkových (signalizačních) informací z CTI serverů