Připojení PBX na operátory

Přechod ze sítě PSTN na SIP Trunk

Díky skutečnosti, že telekomunikační společnosti ukončují podporu PSTN sítí, jsou zákazníci nuceni přecházet na technologii SIP trunků. SIP, neboli Session Initiation Protocol, je ve své podstatě telefonní vedení s přenosem přes IP, pomocí kterého je k zákazníkově ústředně připojen jeden nebo více kanálů od zvoleného poskytovatele služeb. Naštěstí tento nevyhnutelný upgrade s sebou přináší spoustu výhod.

Jako třeba:

  • Nižsí náklady jak za volání a mezinárodní přímé volby, tak i za pronájem telefonních linek.
  • Flexibilní přidávání kanálů, více možností volání a snadné připojení IP ústředny.
  • Lepší kvalita, díky absenci VoIP bran a s nimi související konverze.
  • Snadné stěhování telefonnů i s číslem, bez nutnosti měnit pevné linky.

Vzhledem k tomu, že jsou SIP trunky vystaveny internetovým hrozbám, je velmi důležitá volba dobře zabezpečené sítě od poskytovatele, který má kontrolu nad svou sítí a služby pouze nepřeprodává.

U přechodu na SIP se doporučuje upgrade internetového připojení, kdy se zhotoví vyhrazená linka. Tím se dosáhne oddělení telefonního provozu od toho internetového a vznikne tak nejspolehlivější možný způsob zajištění kvality hovorů. Avšak takovéto provedení není, za jistého rizika, nutné.

Při změně veřejné telefonní sítě na SIP, nastává ideální čas na upgrade pobočkové telefonní ústředny na IP PBX. Ta zákazníkovi nabídne mnohem širší flexibilitu služeb, moderní funkce a snažší správu.

Howto:Telavox SIP-Trunk - SIP Provider Compatibility Test - innovaphone-wiki