Kontaktní centra

Multimediální kontaktní centrum pracující s dostupností (Presence)

Multimediální OpenScape Contact Center poskytuje komfortní funkce pro inteligentní distribuci hlasových volání, faxů a emailů, jakož i pro zpracování volání a pro jednoduchou grafickou konfiguraci front volání a časových plánů. Integrace s funkcemi OpenScape Office pracujícími s dostupností vylepšuje dosažitelnost ve skupině a zajišťuje, že se volání z důvodu nepřítomnosti agentů neztratí. Směrování probíhá na bázi skupin, jak pro agenty v jedné skupině, tak i pro agenty ve více skupinách současně a navíc jsou Vám k dispozici VIP funkce pro důležité zákazníky a nebo funkce „preferovaní agenti“. S kontaktním centrem máte k dispozici více než 25 standardních typů záznamu. Přiřazením profilu, např. „nízký” (agent), „střední” (supervizor) nebo „vysoký” (správce), lze omezovat nebo rozšiřovat práva uživatele myAgent.

Fronty volání

Příchozí volání, faxy a e-maily jsou automaticky a optimálně přiřazovány dostupnému agentovi, který byl nejdéle v klidovém stavu a má nejvyšší odbornost. Faxy a e-maily jsou rozdělovány účastníkům s příslušnými oprávněními.

Stav ostatních agentů a uživatelů OpenScape

Agenti uvidí stav dostupnosti všech.

Časové plány

Časové plány Vám umožňují určit, jaké fronty volání se mají v jakých dnech a v jakém čase používat. Vedle těchto časových plánů můžete rovněž nadefinovat rozpisy dovolených a tím uspořádat své fronty volání ještě flexibilněji.

Přestávky

Pro kontaktní centrum lze volně nadefinovat libovolný počet typů přestávek, které mohou Vaši agenti vybírat a aktivovat podle svých požadavků.

Kódy dodatečného zpracování (Wrap-up)

Jako „dodatečné zpracování” se označují činnosti, které musí agent provádět po ukončení volání. Tyto kódy dodatečného z pracování lze pak vyhodnotit v záznamech a získat tak např. rychlý přehled, kolik volání, faxů a e-mailů bylo vyřízeno.

Podpora VIP zákazníků

OpenScape Office Contact Center Vám umožňuje nadefinovat VIP zákazníky, kteří se pak přednostně spojí s agenty.

Preferovaný agent

Funkce „Preferovaný agent” umožňuje, abyste svým zákazníkům přiřadili ve svém kontaktním centru vždy stejnou kontaktní osobu.

Vizuální úprava obsluhy volání

Pomocí editoru obsluhy volání OpenScape Contact Center je možné snadno přizpůsobit Váš přístup k zákazníkům. Snadno lze přidávat nebo pohybovat objekty, jako např. hudbou při čekání, připravenými menu a nápovědou hlasové pošty, a zajistit tak spokojenost zákazníků efektivním, informujícím a komfortním přístupem.

myReports – reporty z kontaktního centra

    Možnost vytvářet vlastní reporty
    80 šablon typů reportů volání, front, agentů, GOS, kódů pro dodatečné zpracování
    Plánování reportů
    Zasílání mailem
    Export do Excel, PDF, Word a PostScript

 

Soubory ke stažení

Katalogové listy:

OpenScape Business V3 prospekt

OpenScape Contact Center Enterprise V8

OpenScape Contact Center V8